Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về nhà và thiết kế nhà

Building_21. TCVN 3905-84._ Nhà ở và nhà công cộng. Thông số hình học._ Số trang: 4Tr;

2. TCVN 4514-88._ Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 41tr;

3. TCVN 7797:2009._ Làng du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 45tr

4. TCVN 5568:1991._ Điều hợp kích thước theo mođun xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 21Tr;

5. TCVN 4602-88._ Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 39tr;

6. TCVN 5307:2002._ Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 46Tr;

7. TCVN 4529-88._ Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 23tr;

8. TCVN 4205-86._ Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 53tr;

9. TCVN 4515-88._ Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 18tr;

10. TCVN 6160:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 15Tr;

11. TCVN 5593:1991._ Công trình xây dựng. Sai số hình học cho phép._ Số trang: 31tr;

12. TCVN 5713:1993._ Phòng học trường phổ thông cơ sở. Yêu cầu vệ sinh học đường._ Số trang: 5tr;

13. TCVN 4260-86._ Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 68tr;

14. TCVN 5577:1991._ Rạp chiếu bóng. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 30tr;

15. TCVN 5065-90._ Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 13tr;

16. TCVN 4088-85._ Số liệu khí hậu xây dựng._ Số trang: 208Tr;

17. TCVN 3981-85._ Trường đại học. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 24tr;

18. TCVN 4530-88._ Trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 13tr;

19. TCVN 5307-91._ Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 26tr;

20. TCVN 4604-88._ Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 27tr;

21. TCVN 4391-86._ Khách sạn du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 21tr;

22. TCVN 7799:2009._ Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch._ Số trang: 14tr

23. TCVN 4450-87._ Căn hộ ở. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 5tr;

24. TCVN 4091-85._ Nghiệm thu các công trình xây dựng._ Số trang: 36tr;

25. TCVN 8284:2009._ Nhà máy chế biến chè. Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt._ Số trang: 21tr

26. TCVN 5640:1991._ Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 7tr;

27. TCVN 4603-88._ Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản._ Số trang: 21tr;

28. TCVN 2748-91._ Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung._ Số trang: 8tr;

29. TCVN 2737:1995._ Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 66tr;

30. TCVN 4319-86._ Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế._ Số trang: 16tr;

31. TCVN 4252-86._ Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công._ Số trang: 33Tr;

32. TCVN 4470:1995._ Bệnh viện đa khoa. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 44tr;

33. TCVN 3978-84._ Trường học phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 18Tr;

34. TCVN 5638:1991._ Đánh giá chất lượng công tác xây lắp. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 11tr;

35. TCVN 7798:2009._ Căn hộ du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 24tr

36. TCVN 4601-88._ Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 28tr;

37. TCVN 4451-87._ Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế._ Số trang: 15tr;

38. TCVN 3988-85._ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ thiết kế._ Số trang: 6Tr;

39. TCVN 7795:2009._ Biệt thự du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 24tr

40. TCVN 3907-84._ Nhà trẻ - Trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 25tr;

41. TCVN 3986-85._ Ký hiệu chữ trong xây dựng._ Số trang: 24tr;

42. TCVN 7022:2002._ Trạm y tế cơ sở. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 25Tr;

43. TCVN 4088:1997._ Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng._ Số trang: 284tr;

44. TCVN 5307:2009._ Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 46tr

45. TCVN 4057-85._ Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 7tr;

46. TCVN 3904-84._ Nhà của các xí nghiệp công nghiệp. Thông số hình học._ Số trang: 4tr;

47. TCVN 7796:2009._ Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch._ Số trang: 16tr

48. TCVN 5637:1991._ Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 13tr;

49. TCVN 4419-87._ Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 30tr;

50. TCVN 3990-85._ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng._ Số trang: 5Tr;

51. TCVN 5569:1991._ Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 15tr;

52. TCVN 4317-86._ Nhà kho. Nguyên tắc cơ bản về thiết kế._ Số trang: 20tr;

53. TCVN 4530:1998._ Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 14Tr;

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484              Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more