Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về nhà và thiết kế nhà

Building_21. TCVN 3905-84._ Nhà ở và nhà công cộng. Thông số hình học._ Số trang: 4Tr;

2. TCVN 4514-88._ Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 41tr;

3. TCVN 7797:2009._ Làng du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 45tr

4. TCVN 5568:1991._ Điều hợp kích thước theo mođun xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 21Tr;

5. TCVN 4602-88._ Trường trung học chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 39tr;

6. TCVN 5307:2002._ Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 46Tr;

7. TCVN 4529-88._ Công trình thể thao. Nhà thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 23tr;

8. TCVN 4205-86._ Công trình thể dục thể thao. Các sân thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 53tr;

9. TCVN 4515-88._ Nhà ăn công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 18tr;

10. TCVN 6160:1996._ Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 15Tr;

11. TCVN 5593:1991._ Công trình xây dựng. Sai số hình học cho phép._ Số trang: 31tr;

12. TCVN 5713:1993._ Phòng học trường phổ thông cơ sở. Yêu cầu vệ sinh học đường._ Số trang: 5tr;

13. TCVN 4260-86._ Công trình thể thao. Bể bơi. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 68tr;

14. TCVN 5577:1991._ Rạp chiếu bóng. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 30tr;

15. TCVN 5065-90._ Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 13tr;

16. TCVN 4088-85._ Số liệu khí hậu xây dựng._ Số trang: 208Tr;

17. TCVN 3981-85._ Trường đại học. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 24tr;

18. TCVN 4530-88._ Trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 13tr;

19. TCVN 5307-91._ Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 26tr;

20. TCVN 4604-88._ Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 27tr;

21. TCVN 4391-86._ Khách sạn du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 21tr;

22. TCVN 7799:2009._ Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch._ Số trang: 14tr

23. TCVN 4450-87._ Căn hộ ở. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 5tr;

24. TCVN 4091-85._ Nghiệm thu các công trình xây dựng._ Số trang: 36tr;

25. TCVN 8284:2009._ Nhà máy chế biến chè. Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt._ Số trang: 21tr

26. TCVN 5640:1991._ Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 7tr;

27. TCVN 4603-88._ Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản._ Số trang: 21tr;

28. TCVN 2748-91._ Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung._ Số trang: 8tr;

29. TCVN 2737:1995._ Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 66tr;

30. TCVN 4319-86._ Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế._ Số trang: 16tr;

31. TCVN 4252-86._ Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công._ Số trang: 33Tr;

32. TCVN 4470:1995._ Bệnh viện đa khoa. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 44tr;

33. TCVN 3978-84._ Trường học phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 18Tr;

34. TCVN 5638:1991._ Đánh giá chất lượng công tác xây lắp. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 11tr;

35. TCVN 7798:2009._ Căn hộ du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 24tr

36. TCVN 4601-88._ Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 28tr;

37. TCVN 4451-87._ Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế._ Số trang: 15tr;

38. TCVN 3988-85._ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ thiết kế._ Số trang: 6Tr;

39. TCVN 7795:2009._ Biệt thự du lịch. Xếp hạng._ Số trang: 24tr

40. TCVN 3907-84._ Nhà trẻ - Trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế._ Số trang: 25tr;

41. TCVN 3986-85._ Ký hiệu chữ trong xây dựng._ Số trang: 24tr;

42. TCVN 7022:2002._ Trạm y tế cơ sở. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 25Tr;

43. TCVN 4088:1997._ Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng._ Số trang: 284tr;

44. TCVN 5307:2009._ Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 46tr

45. TCVN 4057-85._ Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 7tr;

46. TCVN 3904-84._ Nhà của các xí nghiệp công nghiệp. Thông số hình học._ Số trang: 4tr;

47. TCVN 7796:2009._ Tiêu chuẩn bãi cắm trại du lịch._ Số trang: 16tr

48. TCVN 5637:1991._ Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 13tr;

49. TCVN 4419-87._ Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản._ Số trang: 30tr;

50. TCVN 3990-85._ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng._ Số trang: 5Tr;

51. TCVN 5569:1991._ Dòng nước. Thuật ngữ và định nghĩa._ Số trang: 15tr;

52. TCVN 4317-86._ Nhà kho. Nguyên tắc cơ bản về thiết kế._ Số trang: 20tr;

53. TCVN 4530:1998._ Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế._ Số trang: 14Tr;

 

Liên hệ đặt mua:

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

BEST SOLUTIONS APPLICATION CO., LTD (BESTCOM)

Điện thoại: 04. 66 73 78 74       Fax:  04.353 77 124

Hotline:  0928.383.484              Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: www.tieuchuan.vn  / www.bestcom.vn  

 
Bảng quảng cáo

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more