In In
TCVN 5709:1993TCVN 5710:1993

TCVN 5709:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5709:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5709:2009
Tiêu đề (Việt): Thép cácbon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Hot-rolled carbon steel for building. Technical requirements
Năm ban hành: 2009-12-21, 2928/QĐ-BKHCN
Số trang: 8A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 5709:1993
Keyword: kết cấu, cán nóng, thép cacbon, xây dựng
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.140.70
Năm/QĐ BH: 2009-12-21, 2928/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo