PDFInE-mail
TCVN 4418-87TCVN 4420-87

TCVN 4419-87


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 4419-87Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 4419-87
Tiêu đề (Việt): Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
Tiêu đề (Anh): Exploration for construction. Basic principles
Năm ban hành: 10/UBXD, 07/02/1987
Số trang: 30A4
Tình trạng: A
Keyword: Khảo sát xây dựng, yêu cầu chung, xây dựng
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.040
Năm/QĐ BH: 10/UBXD, 07/02/1987


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo