In In
TCVN 5402:2010TCVN 5404-91

TCVN 5403-91


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5403-91Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5403-91
Tiêu đề (Việt): Mối hàn. Phương pháp thử kéo
Tiêu đề (Anh): Welded joints. Tensile test method
Năm ban hành: 1991
Số trang: 4A4
Tình trạng: H
Keyword: Mối hàn, Thử kéo
Chỉ số ĐM: 77, 25
Chỉ số PL: 25.160.40, 77.040.10
Năm/QĐ BH: 1991


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo