In In
TCVN 6435:1998TCVN 6437:1998

TCVN 6436:1998


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6436:1998Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6436:1998
Tiêu đề (Việt): Âm học. Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ. Mức ồn tối đa cho phép
Tiêu đề (Anh): Acoustics. Noise emitted by stationary road vehicles. Maximum permitted noise levels
Năm ban hành: 1998
Số trang: 4A4
Tình trạng: A
Keyword: tiếng ồn, độ ồn, giao thông đường bộ, Âm học, phương tiện giao thông
Chỉ số ĐM: 17, 43
Chỉ số PL: 43.020, 17.140.30
Năm/QĐ BH: 1998


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo