PDFInE-mail


TCVN 9116:2012


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 9116:2012Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 9116:2012 Tiêu đề (Việt): Cống hộp bê tông cốt thép Tiêu đề (Anh): Reinforced concrete box culverts. Năm ban hành: 2012-03-02, 283/QĐ-BKHCN Số trang: 21A4 Tình trạng: A Thay thế: TCXDVN 392:2007 Keyword: bê tông, cốt thép, cống hộp Chỉ số ĐM: 91 Chỉ số PL: 91.100.30 Năm/QĐ BH: 2012-03-02, 283/QĐ-BKHCN
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo