In In


TCVN 9115:2012


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 9115:2012Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 9115:2012
Tiêu đề (Việt): Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Thi công và nghiệm thu
Tiêu đề (Anh): Assembled concrete and reinforced concrete structures.Practice for erection and acceptance
Năm ban hành: 2012-03-02, 283/QĐ-BKHCN
Số trang: 28A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCXDVN 390:2007, TCVN 4452:1987
Keyword: cốt thép, bê tông, kết cấu, thi công, nghiệm thu
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.30, 91.080.40
Năm/QĐ BH: 2012-03-02, 283/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo