PDFInE-mail
TCVN 8792:2011TCVN 8794:2011

TCVN 8793:2011


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 8793:2011Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 8793:2011
Tiêu đề (Việt): Trường Tiểu học. Yêu cầu thiết kế, Trường Tiểu học
Tiêu đề (Anh): Primary school. Design requirements.
Năm ban hành: 2011-08-23, 2585/QĐ-BKHCN
Số trang: 21A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 3978-84
Keyword: thiết kế, tiểu học, trường
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.040.10
Năm/QĐ BH: 2011-08-23, 2585/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo