PDFInE-mail
QCVN QTĐ-7:2009/BCTQPVN 16:1979

QCVN QTĐ-8:2010/BCT


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

QCVN QTĐ-8:2010/BCTLiên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: QCVN QTĐ-8:2010/BCT
Tiêu đề (Việt): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Tập 8 : Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp
Tiêu đề (Anh): National Technical Codes for Installation Power Network
Năm ban hành: 2011-02-16, 04/2011/TT-BCT
Số trang: 42A4
Tình trạng: A
Keyword: quy chuẩn, kỹ thuật điện, điện hạ áp
Năm/QĐ BH: 2011-02-16, 04/2011/TT-BCT


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo