PDFInE-mail
TCVN 7447-1:2004TCVN 7447-4-41:2004

TCVN 7447-1:2010


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7447-1:2010Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7447-1:2010
Tiêu đề (Việt): Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa
Tiêu đề (Anh): Low-voltage electrical installations. Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions
Năm ban hành: 2010
Số trang: 53trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 7447-1:2004
Tương đương: IEC 60364-1:2005
Keyword: hệ thống, định nghĩa, điện hạ áp, đặc tính chung
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.140.50
Năm/QĐ BH: 2010


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo