PDFInE-mail
TCVN 8476:2010TCVN 8478:2010

TCVN 8477:2010


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 8477:2010Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 8477:2010
Tiêu đề (Việt): Công trình thủy lợi. Yêu cầu về thành phần , khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế
Tiêu đề (Anh): Hydraulic work. Demand for element and volume of the geological survey in design stages
Năm ban hành: 2010-12-29, 2915/QĐ-BKHCN
Số trang: 92tr
Tình trạng: A
Thay thế: 14TCN 195:2006
Keyword: khảo sát, địa chất, yêu cầu, thành phần, công trình thuỷ lợi, thiết kế
Chỉ số ĐM: 93
Chỉ số PL: 93.160
Năm/QĐ BH: 2010-12-29, 2915/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo