PDFInE-mail
TCVN 7492-2:2010TCVN 7494:2005

TCVN 7493:2005


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7493:2005Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7493:2005
Tiêu đề (Việt): Bitum. Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Bitumen. Specifications
Năm ban hành: 2006-02-17, 225/QĐ-BKHCN
Số trang: 4tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 7499:2005
Keyword: yêu cầu kỹ thuật
Chỉ số ĐM: 75
Chỉ số PL: 75.140
Năm/QĐ BH: 2006-02-17, 225/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ sử dụng trong xây dựng.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo