PDFInE-mail
TCVN 7161-13:2002TCVN 7161-1:2002

TCVN 7161-13:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7161-13:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7161-13:2009
Tiêu đề (Việt): Hệ thống chữa cháy bằng khí. Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 13: Khí chữa cháy IG-100
Tiêu đề (Anh): Gaseous fire-extinguishing systems. Physical properties and system design. Part 13: IG-100 extinguishant
Năm ban hành: 2009-06-01, 914/QĐ-BKHCN
Số trang: 12trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 7161-13:2002
Tương đương: ISO 14520-13:2005
Chấp nhận một phần: TCVN 7161-1:2009
Keyword: hệ thống
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.220.10
Năm/QĐ BH: 2009-06-01, 914/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-100 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo