PDFInE-mail
TCVN 1547:2007TCVN 1549:1994

TCVN 1548:1987


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 1548:1987Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 1548:1987
Tiêu đề (Việt): Kiểm tra không phá hủy mối hàn. Phương pháp siêu âm
Tiêu đề (Anh): Non-destructive testing for welded joints. Ultrasonic methods
Năm ban hành: 1987
Số trang: 26tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: 1548-74
Keyword: Thử không phá huỷ
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.040.20
Năm/QĐ BH: 1987
Tóm tắt: Qui định phương pháp kiểm tra bằng siêu âm các mối hàn giáp mép, hàn chồng, hàn góc và mối hàn hình chữ T bằng các phương pháp sau: Hàn hồ quang, hàn xì điện, hàn hơi, hàn tự động và hàn tiếp xúc để nối các cấu kiện bằng kim loại và hợp kim của chúng. Không qui định cho việc kiểm tra các mối hàn đúp


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo