PDFInE-mail
TCVN 5977:2009TCVN 5979:1995

TCVN 5978:1995


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5978:1995Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5978:1995
Tiêu đề (Việt): Chất lượng không khí. Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh đioxit trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang dùng thorin
Tiêu đề (Anh): Air quality. Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air. Thorin spectrophotometric method
Năm ban hành: 1995-07-13, 1255/QĐ-TĐC
Số trang: 12tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 4221:1980
Chấp nhận một phần: TCVN 5968-1995
Keyword: nồng độ
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.040.20
Năm/QĐ BH: 1995-07-13, 1255/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Mô tả phương pháp trắc quang dùng thorin để xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo