PDFInE-mail
QCVN 06:2009/BTCQCVN 06:2010/BKHCN

QCVN 06:2009/BTNMT


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

QCVN 06:2009/BTNMTLiên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: QCVN 06:2009/BTNMT
Tiêu đề (Việt): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Tiêu đề (Anh): National technical regulation on hazardous substances in ambient air
Năm ban hành: 2009-10-07, 16/2009/TT-BTNMT
Số trang: 7trA4
Tình trạng: A
Keyword: không khí, chất lượng, chất độc hại
Năm/QĐ BH: 2009-10-07, 16/2009/TT-BTNMT
Tóm tắt: Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo