PDFInE-mail
TCVN 6528:1999TCVN 6530-10:2007

TCVN 6529:1999


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6529:1999Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6529:1999
Tiêu đề (Việt): Phương tiện giao thông đường bộ. Khối lượng. Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu
Tiêu đề (Anh): Road vehicles. Masses. Vocabulary and codes
Năm ban hành: 1999
Số trang: 10Tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 1176:1990
Chấp nhận một phần: TCVN 6211:1996
Keyword: Khối lượng
Chỉ số ĐM: 43
Chỉ số PL: 43.020
Năm/QĐ BH: 1999
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ, định nghĩa và mã hiệu của phương tiện giao thông đường bộ


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo