In In
TCVN 6445:1998TCVN 6448:1998

TCVN 6447:1998


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6447:1998Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6447:1998
Tiêu đề (Việt): Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6KV
Tiêu đề (Anh): Electric cables-XLPE insulated. Aerial bundled for working voltages up to 0,6KV
Năm ban hành: 1998
Số trang: 23Tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 5064-1994
Keyword: điện áp
Chỉ số ĐM: 29
Chỉ số PL: 29.060.20
Năm/QĐ BH: 1998
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện vặn xoắn đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 KV có 2,3 hoặc 4 lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, mặt cắt danh định từ 16 đến 150mm2


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo