PDFInE-mail
TCVN 6178:1996TCVN 6179-2:1996

TCVN 6179-1:1996


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6179-1:1996Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6179-1:1996
Tiêu đề (Việt): Chất lượng nước. Xác định amoni. Phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay
Tiêu đề (Anh): Water quality. Determination of ammonium. Part 1: Manual spectrometric method
Năm ban hành: 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
Số trang: 14tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 7150/1:1984(E)
Chấp nhận một phần: TCVN 5988-1995
Keyword: trắc phổ
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.060.50
Năm/QĐ BH: 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Qui định phương pháp quang phổ thao tác bằng tay để xác định amoni trong nước


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo