In In
TCVN 5587:1991TCVN 5588:1991

TCVN 5587:2008


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5587:2008Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5587:2008
Tiêu đề (Việt): Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện
Tiêu đề (Anh): Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working
Năm ban hành: 2008-12-30, 2970/QĐ-BKHCN
Số trang: 27trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 5587:1991
Tương đương: IEC 60855:1985
Keyword: ống cách điện
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 29.240.20
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2970/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc làm từ vật liệu tổng hợp và được thiết kế để làm các dụng cụ và trang bị để làm việc có điện trên hệ thống đang vận hành ở điện áp trên 1 kV.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo