PDFInE-mail
TCVN 7024:2002TCVN 7026:2002

TCVN 7025:2002


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7025:2002Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7025:2002
Tiêu đề (Việt): Đường ô tô lâm nghiệp. Yêu cầu thiết kế
Tiêu đề (Anh): Forestry roads. Specifications for design
Năm ban hành: 2002; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
Số trang: 20tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: QPVN 25-83
Chấp nhận một phần: TCVN 4201:1995
Keyword: thiết kế
Chỉ số ĐM: 93
Chỉ số PL: 93.080.10
Năm/QĐ BH: 2002; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu thiết kế cho việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô lâm nghiệp trong cả nước. Khi thiết kế, xây dựng đường ô tô lâm nghiệp có liên quan đến các công trình như: đường sắt, thuỷ lợi, thuỷ điện... phải tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước và phải được sự đồng ý của các cơ quan hữu quan


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo