Tiêu chuẩn Việt Nam

ISO để phát triển bền vững trong sự kiện…

ISO để phát triển bền vững trong sự kiện tiêu chuẩn chạy lên đến 2012 Thế vận hội

Không ai có thể phủ nhận rằng các hội nghị, buổi hòa nhạc, cuộc thi đấu thể thao và các lễ hội có lợi ích rõ ràng và duy nhất...

Tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế

Hệ thống tiêu chuẩn ISO

Hệ thống tiêu chuẩn ISO

Bởi vì "Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế" sẽ có chữ viết tắt khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau ( "IOS" trong tiếng Anh, "OIN" trong tiếng Pháp...

CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

An_toan_thuc_phamNgày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 3254/QĐ-BNNPTNT về việc chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THÉP GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

ThepNgày 31 tháng 01 năm 2013 Bộ Công thương đã ký Quyết định số 694/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025.

 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HẠNG MỤC XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

DuongNgày 07 tháng 02 năm 2013 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-BGTVT kèm theo “Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông”.

 
BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN)

VMINgày 6 tháng 2 năm 2013 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-TĐC ban hành 11 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN) như sau:

 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG (ĐỢT 1)

Xay_dungNgày 25 tháng 02 năm 2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành xây dựng (TCXDVN).

 


Trang 1 trong tổng số 142
Bảng quảng cáo

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về Mã số mã vạch

TCVN 6383:1998._ Mã số mã vạch vật phẩm. Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8). Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 11Tr; TCVN 7199:2007._ Phân định và thu thập dữ liệu tự động. Mã số địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu kỹ thuật._ Số trang: 20tr; TCVN 7639:2007._ Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI) và m...
read more

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam (TCVN) về phòng chống điện giật

1. TCVN 4086-85._ An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung._ Số trang: 10tr; 2. TCVN 5587:2008._ Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện._ Số trang: 27tr 3. TCVN 3144-79._ Sản phẩm kỹ thuật điện. Yêu cầu chung về an toàn._ Số trang: 14tr; ...
read more

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TẠI CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

I. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong sản xuất - kinh doanh 1. Lợi ích của tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực tổ chức- quản lý: - Làm giảm những chi phí chung; - Tinh giảm công việc văn phòng do tiêu chuẩn qui định các thủ tục tác nghiệp hợp lý, thống nhất và rõ ràng; ...
read more

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM (TCVN)

Ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia như sau: ...
read more