In In
In
TCVN 7046:2002TCVN 7047:2002

TCVN 7046:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7046:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7046:2009
Tiêu đề (Việt): Thịt tươi. Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Fresh meat. Technical requirements
Năm ban hành: 2009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
Số trang: 10trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 7046:2002
Chấp nhận một phần: TCVN 4830-2:2005, TCVN 4829:2005, TCVN 3699:1990, TCVN 4830-1:2005, TCVN 3706:1990
Keyword: yêu cầu kỹ thuật, thịt tươi
Chỉ số ĐM: 67
Chỉ số PL: 67.120.10
Năm/QĐ BH: 2009-10-28, 2406/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho thịt tươi được dùng để làm thực phẩm.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi info@tieuchuan.vn
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan