In In
TCVN 4530:1998TCVN 4532-88

TCVN 4530:2011


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 4530:2011Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 4530:2011
Tiêu đề (Việt): Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế
Tiêu đề (Anh): Filing station. Specifications for design
Năm ban hành: 2011-04-21, 1065/QĐ-BKHCN
Số trang: 17A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 4530:1998
Keyword: cửa hàng, yêu cầu, thiết kế, xăng dầu
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.040.10
Năm/QĐ BH: 2011-04-21, 1065/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo