In In
TCVN 8909:2011TCVN 8922:2011

TCVN 8910:2011


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 8910:2011Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 8910:2011
Tiêu đề (Việt): Than thương phẩm. Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Comercial coal. Specifications.
Năm ban hành: 2011-12-30, 4083/ QĐ-BKHCN
Số trang: 17A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 4684:1999, TCVN 2273:1999, TCVN 6559:1999, TCVN 5333:1999, TCVN 1790:1999, TCVN 2279:1999
Keyword: than, thương phẩm
Chỉ số ĐM: 73, 75
Chỉ số PL: 75.160.10, 73.040
Năm/QĐ BH: 2011-12-30, 4083/ QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo