PDFInE-mail
TCVN 8825:2011TCVN 8827:2011

TCVN 8826:2011


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 8826:2011Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 8826:2011
Tiêu đề (Việt): Phụ gia hoá học cho bê tông
Tiêu đề (Anh): Chemical admixtures for concrete
Năm ban hành: 2011-11-04, 3435/QĐ-BKHCN
Số trang: 23A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCXDVN 325:2004
Keyword: phụ gia, hóa học, bê tông
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.30
Năm/QĐ BH: 2011-11-04, 3435/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo