In In
TCVN 8361:2010TCVN 8367:2010

TCVN 8366:2010


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 8366:2010Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 8366:2010
Tiêu đề (Việt): Bình chịu áp lực. Yêu cầu về thiết kế và chế tạo
Tiêu đề (Anh): Pressure vessels. Requirements of design and manufacture
Năm ban hành: 2010-05-13, 804/QĐ-BKHCN
Số trang: 381trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 6153:1996, TCVN 6154:1996
Keyword: bình chịu áp lực, chế tạo, thiết kế
Chỉ số ĐM: 23
Chỉ số PL: 23.020.30
Năm/QĐ BH: 2010-05-13, 804/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo