PDFInE-mail
TCVN ISO 14001:2005TCVN ISO 14012:1997

TCVN ISO 14001:2010


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN ISO 14001:2010Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN ISO 14001:2010
Tiêu đề (Việt): Hệ thống quản lý môi trường. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề (Anh): Environmental management systems. Requirements with guidance for use
Năm ban hành: 2010-12-29, 2944/QĐ-BKHCN
Số trang: 71trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN ISO 14001:2005
Tương đương: ISO 14001:2004/Cor.1:2009
Keyword: quản lý, môi trường, hệ thống
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.020.10
Năm/QĐ BH: 2010-12-29, 2944/QĐ-BKHCN


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo