PDFInE-mail
QCVN 59:2011/BTTTTQCVN 6-2:2010/BYT

QCVN 6-1:2010/BYT


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

QCVN 6-1:2010/BYTLiên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: QCVN 6-1:2010/BYT
Tiêu đề (Việt): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai
Tiêu đề (Anh): National technical regulation for bottled/packaged natural mineral waters and drinking waters
Năm ban hành: 2010-06-02, 34/2010/TT-BYT
Số trang: 17trA4
Tình trạng: A
Keyword: đóng chai, nước uống, nước khoáng, thiên nhiên
Năm/QĐ BH: 2010-06-02, 34/2010/TT-BYT


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo