In In
TCVN 6303:1997TCVN 6305-11:2006

TCVN 6304:1997


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6304:1997Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6304:1997
Tiêu đề (Việt): Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
Tiêu đề (Anh): Liquefied petroleum gas cylinders. Safety requirements in storage, handling and transportation
Năm ban hành: 1997-07-25, 963/QĐ-TĐC
Số trang: 12tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 2622-1995
Keyword: vận tải
Chỉ số ĐM: 23
Chỉ số PL: 23.020.30
Năm/QĐ BH: 1997-07-25, 963/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Qui định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốt hoá lỏng có dung tích nước đến 150 lít tại: các kho cung ứng khí đốt hoá lỏng nạp chai; các cơ sở nạp khí đốt hoá lỏng vào chai; các cơ sở sử dụng khí đốt hoá lỏng; các cửa hàng bán khí đốt hoá lỏng nạp chai; các phương tiện vận chuyển chai chứa khí đốt hoá lỏng
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo