Bảng quảng cáo
PDFInE-mail
TCVN 7489:2005TCVN 7491:2005

TCVN 7490:2005


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7490:2005Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7490:2005
Tiêu đề (Việt): Ecgônômi. Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh
Tiêu đề (Anh): Ergonomics. Requirements on basic dimensions of desks and chairs for pupils of primary and secondary schools based on anthropometric index
Năm ban hành: 2006-02-07,150/QĐ-BKHCN
Số trang: 12tr;A4
Tình trạng: A
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.180
Năm/QĐ BH: 2006-02-07,150/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kích thước cơ bản của bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lơp 9 phổ thông) theo chỉ số nhân trắc của học sinh


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi info@tieuchuan.vn
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

huyenkts  (Thứ bảy, 03 Tháng 11 2012)
Đánh giá: 5
hay lắm . hi rnchúng tôi đang rất cần cái nàyrnxin trang web nhanh chóng cho chúng tôi nhérnhuuhuhuhurnơrnnhưng chẳng biết
được đâurnlâu quá à?rnchờ không biết có nổi không nữa
Danh mục Tiêu chuẩn