PDFInE-mail
TCVN 7957:2008TCVN 7959:2008

TCVN 7958:2008


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7958:2008Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7958:2008
Tiêu đề (Việt): Bảo vệ công trình xây dựng. Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
Tiêu đề (Anh): Proctection of buildings. Prevention and protection from termites for buildings under construction
Năm ban hành: 2008-12-30, 2934/QĐ-BKHCN
Số trang: 22trA4
Tình trạng: A
Keyword: bảo vệ
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.120
Năm/QĐ BH: 2008-12-30, 2934/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp phòng chống mối áp dụng cho các công trình xây dựng mới, có sử dụng vật liệu chứa xenlulô làm kết cấu hoặc có chứa đựng, lưu trữ các vật liệu, tài liệu có thành phần cấu tạo chứa xenlulô.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo