PDFInE-mail
TCVN 6186:1996TCVN 6187-1:2009

TCVN 6187-1:1996


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6187-1:1996Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6187-1:1996
Tiêu đề (Việt): Chất lượng nước. Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định. Phần 1: Phương pháp màng lọc
Tiêu đề (Anh): Water quality. Detection and enumeration of coliform organisms thermotolerant coliform organisms and presumptive Escherichia coli. Part 1: Membrane filtration method
Năm ban hành: 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
Số trang: 19tr;A4
Tình trạng: H
Thay bằng: TCVN 6187-1:2009
Tương đương: ISO 9308/1:1990(E)
Chấp nhận một phần: ISO 5667/1:1980
Keyword: thử
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.060.70
Năm/QĐ BH: 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Qui định phương pháp phát hiện và đếm vi khuẩn coliform,...có trong nước sau khi lọc qua màng. Phương pháp này áp dụng cho tất cả các loại nước trừ nước có các chất lơ lửng


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo