In In
TCVN 5275-90TCVN 5277-1990

TCVN 5276:1990


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5276:1990Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5276:1990
Tiêu đề (Việt): Thủy sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
Tiêu đề (Anh): Aquatic products. Sampling and preparation of samples
Năm ban hành: 1990
Số trang: 8tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 3697-81
Keyword: thuỷ sản
Chỉ số ĐM: 67
Chỉ số PL: 67.120.30
Năm/QĐ BH: 1990
Tóm tắt: Qui định nguyên tắc chung về lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử cho các nguyên liệu và thành phẩm thủy sản


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo