PDFInE-mail
TCVN 6772:2000TCVN 6774:2000

TCVN 6773:2000


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6773:2000Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6773:2000
Tiêu đề (Việt): Chất lượng nước. Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi
Tiêu đề (Anh): Water quality. Water quality guidelines for irrigation
Năm ban hành: 2000
Số trang: 5Tr;A4
Tình trạng: A
Keyword: chất lượng
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.060.40
Năm/QĐ BH: 2000
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng làm hướng dẫn khi đánh giá chất lượng một nguồn nước dùng cho mục đích thuỷ lợi và làm cơ sở hướng dẫn để quản lý chất lượng nguồn nước đó phù hợp với mục đích sử dụng


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo