PDFInE-mail
QCVN 04:2008/BTCQCVN 04:2009/BKHCN

QCVN 04:2009/BCT


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

QCVN 04:2009/BCTLiên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: QCVN 04:2009/BCT
Tiêu đề (Việt): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên
Tiêu đề (Anh): National technical regulation on safety in the exploitation of open-cast mines
Năm ban hành: 2009-07-07, 20/2009/QĐ-BCT
Số trang: 102trA4
Tình trạng: A
Keyword: an toàn
Năm/QĐ BH: 2009-07-07, 20/2009/QĐ-BCT
Tóm tắt: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác mỏ lộ thiên này quy định các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, bảo vệ môi trường trong công tác khảo sát thăm dò, quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý kỹ thuật sản xuất, tổ chức chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo