PDFInE-mail
TCVN 197:1985TCVN 198-85

TCVN 197:2002


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 197:2002Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 197:2002
Tiêu đề (Việt): Vật liệu kim loại. Thử kéo ở nhiệt độ thường
Tiêu đề (Anh): Metallic materials. Tensile testing at ambient temperature
Năm ban hành: 2002
Số trang: 49Tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 197:1985
Tương đương: ISO 6892:1998
Chấp nhận một phần: TCVN 4398:2001
Keyword: Vật liệu
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.040.10
Năm/QĐ BH: 2002
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và xác định các đặc tính cơ học ở nhiệt độ thường


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo