In In
TCVN 5746:1993TCVN 5747:2008

TCVN 5747:1993


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5747:1993Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5747:1993
Tiêu đề (Việt): Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon
Tiêu đề (Anh): Steel. Determination of depth of carburized case
Năm ban hành: 1993-10-27, 592/QĐ-TĐC
Số trang: 6tr;A4
Tình trạng: H
Thay bằng: TCVN 5747:2008
Keyword: lớp thấm cacbon
Chỉ số ĐM: 77
Chỉ số PL: 77.140
Năm/QĐ BH: 1993-10-27, 592/QĐ-TĐC
Tóm tắt: áp dụng cho thép thấm cacbon và qui định các phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo