PDFInE-mail
TCVN 6185:2008TCVN 6187-1:1996

TCVN 6186:1996


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6186:1996Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6186:1996
Tiêu đề (Việt): Chất lượng nước. Xác định chỉ số Pemanganat
Tiêu đề (Anh): Water quality. Determination of permanganate index
Năm ban hành: 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
Số trang: 8tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 8467:1993(E)
Keyword: chỉ số pemanganat
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.060.50
Năm/QĐ BH: 1996-11-27, 2743/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Qui định phương pháp xác định chỉ số pemanganat trong nước. Phương pháp này trước hết là dùng cho nước tiêu dùng của con người, nước sinh hoạt, nước uống, nước khoáng thiên nhiên, nước giếng và nước bể bơi. Phương pháp này dùng để xác định thông số "khả năng oxi hoá". Nó có khả năng áp dụng cho nước có nồng độ ion clorua nhỏ hơn 300 mg/l. Khi mẫu thử có chỉ số pemanganat lớn hơn 10 mg/l thì phải pha loãng trước khi phân tích. Giới hạn dưới tối ưu của mẫu thử là 0,5 mg/l


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo