PDFInE-mail
TCVN 6575:1999TCVN 6577:1999

TCVN 6576:1999


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6576:1999Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6576:1999
Tiêu đề (Việt): Máy điều hoà không khí và bơm nhiệt không ống gió. Thử và đánh giá tính năng
Tiêu đề (Anh): Non-ducted air conditioners and heat pumps. Testing and rating for performance
Năm ban hành: 1999
Số trang: 67Tr;A4
Tình trạng: A
Tương đương: ISO 5151:1994
Chấp nhận một phần: ISO 817
Keyword: ống gió
Chỉ số ĐM: 27
Chỉ số PL: 27.080
Năm/QĐ BH: 1999
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện tiêu chuẩn để đánh giá các máy điều hoà không khí không ống gió loại hai cụm dùng bộ ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí và bơm nhiệt dùng bộ ngưng tụ làm mát không khí, và quy định các phương pháp thử để xác định các trị số và đánh giá khác nhau. Tiêu chuẩn này được giới hạn cho hệ thống dùng chu trình lạnh một cấp, có một bộ bốc hơi và một bộ ngưng tụ
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo