PDFInE-mail
TCVN 6908:2010TCVN 6910-1:2001

TCVN 6909:2001


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6909:2001Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6909:2001
Tiêu đề (Việt): Công nghệ thông tin. Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-Bit
Tiêu đề (Anh): Information Technology. 16-bit Coded Vietnamese Character Set
Năm ban hành: 2001
Số trang: 18Tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 6695-1:2000
Keyword: bộ mã
Chỉ số ĐM: 35
Chỉ số PL: 35.040
Năm/QĐ BH: 2001
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định bộ mã 16-bit phục vụ việc biểu diễn. lưu trữ và trao đổi các ký tự tiếng Việt trong công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc của bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit thông qua việc mô tả các tập ký tự thành phần và quy ước mã hoá từng ký tự trong bảng mã. Tiêu chuẩn này không quy định hình dạng cố định và kích thước của các ký tự tiếng Việt, kỹ thuật hiển thị và xử lý những ký tự này


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo