PDFInE-mail
TCVN 5575:1991TCVN 5577:1991

TCVN 5576:1991


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5576:1991Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5576:1991
Tiêu đề (Việt): Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Water supply and drainage systems. Code of technical management
Năm ban hành: 1991; 2008-30-12, 2919/QĐ-BKHCN
Số trang: 96tr;A5
Tình trạng: A
Keyword: kỹ thuật
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.140.60
Năm/QĐ BH: 1991; 2008-30-12, 2919/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Ap dụng để quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo