In In
TCVN 4244-86TCVN 4245-86

TCVN 4244:2005


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 4244:2005Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 4244:2005
Tiêu đề (Việt): Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): lifting appliances. Design, construction and technical survey
Năm ban hành: 2006-02-17, 224/QĐ-BKHCN
Số trang: 173tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 5863:1995
Chấp nhận một phần: ISO 148:1983
Keyword: thiết kế
Chỉ số ĐM: 53
Chỉ số PL: 53.020
Năm/QĐ BH: 2006-02-17, 224/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các thiết bị nâng sau: Cần trục kiểu cần: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế,...; Cầu trục và công trục các loại; Máy nâng: Xe tời chạy theo ray trên cao, palăng điện, tời điện, máy nâng xây dựng; Các loại bộ phận mang tải.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo