PDFInE-mail
TCVN 3890-84TCVN 3891:1984

TCVN 3890:2009


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 3890:2009Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 3890:2009
Tiêu đề (Việt): Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
Tiêu đề (Anh): Fire protection equipments for building and construction. Providing, installation, inspection, maintenance
Năm ban hành: 2009-12-01, 2726/QĐ-BKHCN
Số trang: 35trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 3890:1984
Chấp nhận một phần: TCVN 4513, TCVN 4878, TCVN 4530, TCVN 2622
Keyword: công trình, bảo dưỡng, Thiết bị chữa cháy, thiết bị phòng cháy, kiểm tra, nhà
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.220.20, 13.220.30
Năm/QĐ BH: 2009-12-01, 2726/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo