PDFInE-mail
TCVN 7877:2008TCVN 7878-2:2010

TCVN 7878-1:2008


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 7878-1:2008Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 7878-1:2008
Tiêu đề (Việt): Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá
Tiêu đề (Anh): Acoustics. Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 1: Basic quantities and assessment procedures
Năm ban hành: 2008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
Số trang: 36trA4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 5964:1995
Tương đương: ISO 1996-1:2003
Chấp nhận một phần: IEC 61672-1
Keyword: môi trường
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.140
Năm/QĐ BH: 2008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này xác định các đại lượng cơ bản để sử dụng cho mô tả tiếng ồn trong môi trường dân cư và mô tả các phương pháp đánh giá chính.


Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo