PDFInE-mail
TCVN 6378:1998TCVN 6380:1998

TCVN 6379:1998


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 6379:1998Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 6379:1998
Tiêu đề (Việt): Thiết bị chữa cháy. Trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật
Tiêu đề (Anh): Fire protection equipment. Fire hydrant. Technical requiments
Năm ban hành: 1998; 2008-12-09, 2729/QĐ-BKHCN
Số trang: 19Tr;A4
Tình trạng: A
Chấp nhận một phần: TCVN 4681:1989
Keyword: thiết bị cứu hoả
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.220.30
Năm/QĐ BH: 1998; 2008-12-09, 2729/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các trụ nước chữa cháy (sau đây gọi tắt là trụ nước) lắp đặt vào hệ thống cấp nước chung như: cấp nước đô thị, cấp nước bên ngoài của nhà hoặc công trình
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bảng quảng cáo