In In
TCVN 3117:1993TCVN 3119:1993

TCVN 3118:1993


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 3118:1993Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 3118:1993
Tiêu đề (Việt): Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén
Tiêu đề (Anh): Heavy weight concrete. Determination of compressive strength
Năm ban hành: 1993-10-07, 546/QĐ-TĐC
Số trang: 4tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: 3118-79
Chấp nhận một phần: TCVN 3105-93
Keyword: cường độ nén
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.30
Năm/QĐ BH: 1993-10-07, 546/QĐ-TĐC
Tóm tắt: Quy định phương pháp thử giới hạn bền khi nén của bê tông nặng: thiết bị thử, chuẩn bị mẫu thử, tiến hành thử, tính kết quả, biên bản thử
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo