In In
TCVN 5178-90TCVN 5179:1990

TCVN 5178:2004


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 5178:2004Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 5178:2004
Tiêu đề (Việt): Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên
Tiêu đề (Anh): Code of practice for safety of exploitation and processing in the stone open-cast mines
Năm ban hành: 2005-01-14, 60/QĐ-BKHCN
Số trang: 25tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 5178:1990
Chấp nhận một phần: TCVN 4756:89
Keyword: khai thác
Chỉ số ĐM: 13
Chỉ số PL: 13.100
Năm/QĐ BH: 2005-01-14, 60/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên.
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo