PDFInE-mail
TCVN 3121-10:2003TCVN 3121-12:2003

TCVN 3121-11:2003


TCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

 PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

QCVN

 TƯ VẤN CHỨNG NHẬN

  PHÙ HỢP QUY CHUẨN

TCVN 3121-11:2003Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này

Ký hiệu tiêu chuẩn: TCVN 3121-11:2003
Tiêu đề (Việt): Vữa xây dựng. Phương pháp thử. Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn
Tiêu đề (Anh): Mortar for masonry. Test methods. Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortars
Năm ban hành: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
Số trang: 7tr;A4
Tình trạng: A
Thay thế: TCVN 3121-79
Chấp nhận một phần: TCVN 3121-2:2003
Keyword: vữa
Chỉ số ĐM: 91
Chỉ số PL: 91.100.10
Năm/QĐ BH: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa tươi
Liên hệ với chúng tôi về Tiêu chuẩn này
Sẵn có

Đặt mua tiêu chuẩn, hãy soạn tin:
TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi 0928.383.484

hoặc TC Ký hiệu tiêu chuẩn Gửi [email protected]
Sản phẩm và dịch vụ:

        Hãy liên hệ với BestCom để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ trên.


Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho Tiêu chuẩn này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Bạn cũng có thể quan tâm đến những Tiêu chuẩn liên quan


Bảng quảng cáo